Quy định về thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán:

1/ Thanh toán bằng tiền mặt (COD): Thanh toán ngay lúc nhận hàng.

2/ Chuyển Khoản: Chuyển khoản ngay sau khi đặt hàng theo tài khoản sau:

 

CÔNG TY TNHH LAMONT EN PROVENCE

Tài khoản số: 194153529

Tại ngân hàng: Á Châu, Chi nhánh Nam Sài Gòn, Quận 7, TP.HCM

0968814310
Gọi ngay
SMS
Liên hệ